Isıl İşlem

Isıl işlem, bir metal veya alaşıma istenilen özellikleri elde edebilmek amacıyla uygulanan; zamana ve sıcaklığa bağlı, ısıtma ve soğutma işlemlerinin bir arada uygulanmasıdır.

Takım çeliklerinde ısıl işlem en önemli parametredir. Takım çeliklerine yanlış uygulanan ısıl işlem ürün performansına son derece olumsuz etkide bulunarak kısa sürede hasarlara neden olur.

Kalıptan en iyi performansı almak doğru bir çelik seçimi ve doğru şekilde ısıl işlem uygulamasından geçer. Malzemenin sertliği, tane yapısı ve mekanik özelliklerine göre yapılan ısıtma ve soğutma işlemleri neticesinde ürünlerimiz yüksek performansa ulaşmaktadır.

Isıl işlem taleplerine Schwert ile beraber çalışan partnerlerimiz ile çözüm sunmaktayız. Ürünlerimiz bir Akçelik markası olan Schwert ile garanti altındadır.