Bizi işimizde farklı kılan, felsefemizdir.

AKTEQA felsefemiz, insani değerlerin yanı sıra Teknoloji (Technology), Çevre (Environment), Kalite (Quality) ve İlerleme (Advencement) hedeflerimizin bir arada ele alındığı disiplinler bütünüdür.

Akçelik olarak Endüstri 4.0 sürecimizi 2019 yılında tamamladık ve fabrikalarımızdaki tüm makinelerimizi yeni yatırım ve modernizasyonlarla entegre üretim hattına dönüştürdük. Vizyonumuz işletmemizi, AKTEQA felsefemiz ışığında Endüstri 5.0 sürecine hazırlamaktır.

AKTEQA FELSEFESİ

  • Akçelik, insana yatırıma yatırım yapmayı önceler; güçlü bir kurumsal hafızayı hedefler. Gelişimde hız ve süreklilik sağlayıp sektörde dünya devleri arasında olmaya odaklanır.
  • Yeteneklerini nasıl devam ettireceğine değil, nasıl geliştireceğine kilitlenir.
  • Tüm dünyada en iyi ürünü piyasaya sürmek için beceri geliştirme hırsına ve öğrenme isteğine sahiptir.
  • Paydaşlarıyla birlikte oluşturduğu Akçelik ailesinde mükemmelliğe giden yolda iyileştirmeleri birlikte başarır.

AKÇELİK “BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ” OLDUĞUMUZUN BİLİNCİNDEDİR

A K T E Q A
AKÇELİK TEKNOLOJİ ÇEVRE KALİTE İLERLEME